4.56
(9 จัดอันดับ)

Global Marketing 2

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  Characteristics, types and boundaries of global marketing, factors affecting global marketing, analysis of global marketing environment, decisions on target market selection, methods of entering target international market, international payments, international trade, communications, transportations, insurance, packaging and design, pricing and quotation, roles of foreign exchange rate on pricing policy, promotion and control measures in export and import of various countries, trade barriers, international trade organizations, international trade of thailand, including both public and private sectors involving with foreign trade
of Thailand

  ลักษณะรูปแบบและขอบเขตการประกอบการตลาดโลกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมาย การชำระเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การสื่อสาร การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อและการออกแบบ การกำหนดราคา และการเสนอราคาและอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อนโยบายการกำหนดราคา มาตรการส่งเสริมและการควบคุมสินค้าออกและสินค้าเข้าของประเทศต่างๆ การกีดกันทางการค้า องค์การการค้าระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศของประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องความรู้พื้นฐานการแข่งขันระดับโลก
 • การกำหนดนโยบายในการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคและทวีป ต่างๆ
 • การใช้กลยุทธ์การตลาดในการทำการตลาดระหว่างประเทศ
 • การฝึกปฏิบัติการหาข้อมูลและการวิจัยตลาดต่างประเทศ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
 • นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากธุรกิจจริง และได้ฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาของคอร์ส

Global Marketing 2 – อาจารย์ปิยาภรณ์ เอื้อมสุวรรณ

 • Chapter 10 – Branding and Product Decisions in Global Marketing
  22:53
 • Chapter 11 – Pricing Decisions For Production
  31:34
 • Chapter 12 – Global Marketing Channels and Physical Distribution
  23:01
 • Chapter 13 – Global Marketing Communications Decisions I
  22:02
 • Chapter 14 – Global Marketing Communications Decisions II
  37:02
 • Chapter 15 – Global Marketing and the Digital Revolution
  32:18
 • Chapter 16 – Strategic Elements of Competitive Advantage
  24:27
 • Chapter 17 – Leadership, Organization, and Corporate Social Responsibility
  28:05

บรรยายพิเศษ – Enable Skip

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

4.6
ทั้งหมด 3 คะแนน
5
7 การจัดอันดับ
4
1 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
1 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
PHATCHARAPON BOONTEM
3 เดือน มาแล้ว
ขอบคุณสำหรับคลิปการสอนบทเรรียนค่ะ
TANYAPHORN RONGPUECH
3 เดือน มาแล้ว
ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะ
APHITSAMAI SAINGAM
4 เดือน มาแล้ว
เนื้อหาดี