4.75
(44 จัดอันดับ)

Global Marketing

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  Characteristics, types and boundaries of global marketing, factors affecting global marketing, analysis of global marketing environment, decisions on target market selection, methods of entering target international market, international payments,international trade, communications, transportations, insurance, packaging and design, pricing and quotation, roles of foreignexchange rate on pricing policy, promotion and control measures in export and import of various countries, trade barriers,international trade organizations, international trade of thailand, including both public and private sectors involving with foreign trade of Thailand

  ลักษณะรูปแบบและขอบเขตการประกอบการตลาดโลกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมายวิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมาย การชำระเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การสื่อสาร การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อและการออกแบบ การกำหนดราคา และการเสนอราคาและอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อนโยบายการกำหนดราคา มาตรการส่งเสริมและการควบคุมสินค้าออกและสินค้าเข้าของประเทศต่างๆ การกีดกันทางการค้า องค์การการค้าระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศของประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้และความเข้าใจในเรื่องความรู้พื้นฐานการแข่งขันระดับโลก
 • ความรู้และความเข้าใจการกำหนดนโยบายในการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคและทวีป ต่างๆ
 • ความรู้และความเข้าใจการใช้กลยุทธ์การตลาดในการทำการตลาดระหว่างประเทศ
 • ความรู้และความเข้าใจการฝึกปฏิบัติการหาข้อมูลและการวิจัยตลาดต่างประเทศ
 • ความรู้และความเข้าใจเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

เนื้อหาของคอร์ส

BS933122 Global Marketing
วิชาการตลาดโลก มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบและขอบเขตการประกอบการตลาดโลกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมายการชำระเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การสื่อสาร การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อและการออกแบบ การกำหนดราคา และการเสนอราคาและอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อนโยบายการกำหนดราคามาตรการส่งเสริมและการควบคุมสินค้าออกและสินค้าเข้าของประเทศต่างๆ การกีดกันทางการค้า องค์การการค้าระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศของประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • บทที่ 1 – Introduction to Global Marketing
  08:19
 • แบบทดสอบ บทเรียนที่ 1 – Introduction to Global Marketing
 • บทที่ 2 – The Global Economics Environment
  11:43
 • แบบทดสอบ บทเรียนที่ 2 – Introduction this chapter inclusion
 • บทที่ 3 – Regional Market Characteristics and Preferential Trade Agreements
  08:28
 • แบบทดสอบ บทที่ 3 – Regional Market Characteristics and Preferential Trade Agreements
 • บทที่ 4 – The Political, Legal, and Regulatory Environments of Global Marketing
  14:19
 • แบบทดสอบ บทที่ 4 – Social and Cultural Environments
 • บทที่ 5 – Global Information System and Market Research
  10:54
 • แบบทดสอบ บทที่ 5 – The Political, Legal and Regulatory Environments of Global Marketing
 • บทที่ 6 – Global Information Systems and Market Research
  25:40
 • แบบทดสอบ บทที่ 6 – Global Information Systems and Market Research
 • บทที่ 7 – STP
  13:51
 • แบบทดสอบ บทที่ 7 – STP
 • บทที่ 8 – Importing Exporting and Sourcing
  27:33
 • แบบทดสอบ บทที่ 8 – Importing, Exporting and Sourcing
 • บทที่ 9 – Global Market Entry Strategies
  14:50
 • แบบทดสอบ บทที่ 9 – บทที่ 9 Global Market Entry Strategies :Licensing, Investment, and Strategic Alliances
 • บทที่ 10 – Branding and Product Decisions
  24:13

เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนจบจะได้รับใบรับรองการผ่านรายวิชา นี้พร้อม ส่งให้ทางอีเมล สามารถดาว์นโหลดได้ทุกเวลา

selected template

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

4.8
ทั้งหมด 25 คะแนน
5
39 การจัดอันดับ
4
1 การจัดอันดับ
3
3 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
1 การจัดอันดับ
WIRAYUT SIMMAKHAM
5 เดือน มาแล้ว
เป็นประโยชน์มากครับ
Watcharaporn Meechan
6 เดือน มาแล้ว
นอกจากความรู้ในเนื้อหาแล้ว ยังมีความรู้ในแบบฝึกหัดที่แตกต่างไปจากเนื้อหาด้วย
วงศกร เภาเสน
6 เดือน มาแล้ว
เป็นการปูพื้นฐานที่ดี เรียนรู้และเข้าใจง่าย แต่ต้องหาอ่านเพื่อเพิ่มเติมทักษะด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น
ชัยกมล ขานพล
6 เดือน มาแล้ว
เรียนแล้ว มีข้อสอบให้ทำดีเลยครับ
Panwipa Singklin
6 เดือน มาแล้ว
เข้าใจง่าย เพิ่มความรู้ได้ดีมากค่ะ
sirikan thepsorn
6 เดือน มาแล้ว
อาจารย์สอนเข้าใจมากค่ะ
ปัญณ์รัตน์ เผ่าสอน
6 เดือน มาแล้ว
ได้ความรู้จากเดิมมากๆ
Jirapa Ngampolkrang
6 เดือน มาแล้ว
เนื้อหาแน่น เข้าใจง่ายต่อผู้เรียน
Jittima Kusonkhun
6 เดือน มาแล้ว
สอนเข้าใจง่ายค่ะ
KANOKWAN AONCHOMPHOO
6 เดือน มาแล้ว
ดีค่ะ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆขอบคุณที่เปิดสอนออนไลน์ค่ะ
วัชรพล จำปางาม
6 เดือน มาแล้ว
ดีครับ
วริษา ชนะสะแบง
6 เดือน มาแล้ว
สอนดี
ธเนศพล อาแว
6 เดือน มาแล้ว
เรียนง่ายมาก
Sukanya boonmat
6 เดือน มาแล้ว
ดีมากค่ะ
ดุษยา เหล่าอัน
7 เดือน มาแล้ว
อาจารย์สอนดีมากค่ะน้ำเสียงน่าฟัง เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ช่วยเสริมความรู้เพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น
ชนะภัย อุกฤษ
7 เดือน มาแล้ว
ดีมากครับ
Mr.TANONG PARINYASAKUNWONG
7 เดือน มาแล้ว
เรียนง่ายเข้าใจง่าย ขอบพระคุณมากๆครับ
Kusuma Khudpin
7 เดือน มาแล้ว
เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด ก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนด้านนี้มา ทำให้การทำงานรู้สึกไม่สำเร็จ จากนี้จะศึกษาและทำความเข้าใจมากขึ้นค่ะ
Theerawut Dolsa-ard
7 เดือน มาแล้ว
ดีมากครับ
ATTAPONG KANONPONVEROTE
7 เดือน มาแล้ว
สอนครบถ้วน