การอบรมเชิงปฏิบัติการ MICE Business : Virtual Conference A Comprehensive Guide to Doing

by ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI)

#ศูนย์ความเลิศอุตสหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI)