อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

หมวดหมู่: HR, KKBS STAFF
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จับอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง WANGLERT คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เวลา 9.00 – 12.00 น.

หัวข้อ

  • การกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
  • การประเมินค่างาน
  • หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเข้าตำแหน่งสูงขึ้น
  • การติดตามการปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่ง
  • ถาม – ตอบ

 

 

เนื้อหาของคอร์ส

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว