5.00
(1 การจัดอันดับ)

Marketing Research – BS934111

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  Roles and importance of marketing research on business,marketing research process problem definition and research proposal, research design, designing data collection methods,
sampling design and data collection, analysis and interpretation of data, research report, marketing research application

  บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อธุรกิจ กระบวนการวิจัยการตลาดการกำหนดปัญหาการวิจัย และแบบเสนอโครงการการวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยทางการตลาด

 

การวิเคราห์โมเดล สมการโครงสร้างด้วย AMOS

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการวิจัยทางการตลาด
 • นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการวิจัยที่ได้มา ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาดได้
 • นักศึกษาสามารถทำการวิจัยการตลาดได้อย่างมีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในฐานะนักวิจัยที่ดี

เนื้อหาของคอร์ส

การวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้างด้วย AMOS – โดย ผศ.ดร.สุรพร อ่อนพุทธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา - BS-934-111 Marketing Research

 • บทที่ 1 – ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEM
  44:56
 • บทที่ 2 – การวาดโมเดล
  16:38
 • บทที่ 3 – การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
  46:17
 • บทที่ 4 – รายงานผลการวิจัย
  02:09

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

5.0
ทั้งหมด 1 คะแนน
5
1 การจัดอันดับ
4
0 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
YANISA TUTAILA
4 เดือน มาแล้ว
👍🏻